Contact

Meld je aan voor een gesprek

coachpajot@gmail.com

+32 482 12 88 62

Nieuwenbos 106, 1702 Groot-Bijgaarden

Rue Notre Dame 8, 7866 Lessenbos

Regentiestraat 80, 9473 Welle

Privacy Disclaimer | Bescherming van persoonsgegevens
We hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De verstrekte gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Coachpraktijk Pajottenland biedt u daarbij de volgende garanties :

  1. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
  2. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling; uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  3. Alle informatie die u verstrekt via het contactformulier wordt versleuteld verzonden, en vertrouwelijk behandeld.